Cechy

Kto/co/gdzie dzwoni

Proste i intuicyjne wprowadzanie połączeń: np. Dr Alpha (kto) za 5 minut (co) do pokoju OP3 (gdzie).

Po odebraniu połączenia Dr Alpha może potwierdzić je na swoim urządzeniu i, jeśli to konieczne, usunąć je bezpośrednio.

Dowolnie konfigurowalne przyciski

Indywidualny projekt i rozmieszczenie przycisków z ponad 3000 ikon do wyboru.

Wiadomości push

Powiadomienia push na smartwatchu, smartfonie i tablecie.

Funkcja nieobecności

Informowanie innych użytkowników aplikacji o swojej nieobecności lub niedostępności.

Połączenie z gościem lub pacjentem

Dodawanie gości lub pacjentów bezpośrednio na powierzchni.

Funkcja grupowa

W razie potrzeby proszę utworzyć grupy i wywołać całą grupę lub poszczególne osoby w grupie, np. następnego pacjenta w pokoju OP1 w Indiach.

Integracja inteligentnych urządzeń

Webhooks mogą być używane do wyzwalania połączeń za pomocą przycisków WiFi.

Monitor poczekalni

Połączenia z pacjentami oparte na zasadzie „kto/gdzie” mogą być wyświetlane na osobnym ekranie w poczekalni.

Połączenie z oprogramowaniem branżowym

Automatyczna integracja nazwisk pacjentów z oprogramowania pacjenta ZaWin.

Echo Charlie w akcji w Golland Orthodontics w Chur